Herculaneum Keeper of the Secrets of Italy

Många har varit i Pompeji, men få har hört talas om en annan stad som också drabbades av Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. e. Detta är den romerska staden Herculaneum.

Nu är det territoriet för den italienska staden Ercolano, och det bevarar märkliga skatter.

Herculaneum hade mer tur, han hade två hela dagar på sig innan Vesuvius täckte honom med lava. Invånarna hade mer tid att lämna sina hem, även om det fortfarande finns skelett av människor i Herculaneum som inte hade så tur.

Den vulkaniska askan som täckte Herculaneum har bevarat romerska artefakter, fresker och mosaiker. Herculaneum öppnades för turister 1738, även om arkeologisk forskning fortsätter till denna dag. Arkeologer har grävt fram den största skatten: en samling papyrus. Det var förmodligen ett bibliotek och innehöll hundratals originalrullar som nu förvaras i National Library i Neapel, Bodleian Library i Oxford och olika andra platser.

I Herculaneum kan man se de romerska baden, banvallen där människor försökte fly i en båt som heter på italienska fornici.