Etna på Sicilien vaknar till liv

Etna bröt ut på Sicilien den 10 februari 2022. Kraftfull explosion av den största vulkanen i Europa! Etna kastade ut ett moln av aska och en lavafontän!

Vänner, vad tror ni, vad är orsaken till de senaste täta vulkanutbrotten?

Mänskligheten står inför ett val! Eller att förena sig i ett kreativt samhälle till en värld av kärlek, vänskap, ömsesidig respekt, fred, ömsesidig förståelse, jämlikhet och stora möjligheter till överlevnad i globala klimatkatastrofer, som växer och intensifieras varje dag på hela jorden.

Eller så väljer vi döden i klimathelvetets avgrund, på vars kant hela världen redan står. Vi, de levande, är antingen den första generationen i ett kreativt samhälle, eller de sista på denna planet. Valet är för var och en av oss! Låt oss älska och respektera naturen och oss själva!