Colosseum i Rom var det alltid ett mysterium, men inte nu

Men nu har en del av hemligheten och inte besökt av turister fängelsehålor öppnat för besök för första gången i byggnadens nästan tvåtusenåriga historia. Turister har möjlighet att känna sig som en gladiator eller servicepersonal, vem de vill))) och gå längs träplattformar och korridorer som förbinder hypogeum (underjordisk zon) med lokalerna där gladiatorer och djur väntade på att komma in på arenan.

Italien har gjort mycket för att få tillbaka Colosseum - källarvalven och gångarna har genomgått en omfattande restaurering. Restaureringsarbetet påbörjades 2011 och avbröts under pandemin.

Nu avslöjas ytterligare ett mysterium kring Colosseums funktion och detta gör att människor bättre kan förstå hur arenan fungerade.