Skatter i Italien jämfört med andra europeiska länder

Varför är detta ämne viktigt? För att fastighetsskatten är en viktig del av familjens budget. Om skatterna är höga i Italien jämfört med andra EU-länder eller inte, låt oss ta reda på det.

Enligt Eurostat (Europeiska unionens statistikkontor) visar det sig att Frankrike ligger före alla länder när det gäller skattetrycket på fastigheter. Den följs av Storbritannien, Belgien, Grekland, Spanien och Danmark.

Hur är det med Italien? Enligt siffrorna ligger Italien på sjunde plats. Och betyget kompletteras av Portugal och Polen.

Eurostat påpekar också att fastighetsskatter fortfarande är en mycket viktig del av skatteuppbörden i Europa. Som brukligt växer siffrorna för skatteuppbörden, vilket är mycket glädjande för delstaternas ledare. I Italien står bostadsskatterna för närvarande för cirka 6 % av BNP. Det som gläder mig är att regeringen gör ansträngningar för att locka befolkningens intresse att köpa fastigheter och ge alla möjliga förmåner och trevliga erbjudanden till framtida husägare.